Powered by Smartsupp

AVISO LEGAL

Avís legal – Condicions d’ús

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web, www.autosuministres.com

DADES DE L’EMPRESA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa. Nom: AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. Denominació: AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. NIF / CIF: A-08257214Domicili Social: C/ del Blat 1-3 08503 Gurb (Barcelona) Telèfon: 93 883 29 27Adreça de correu electrònic: info@autosuministres.com AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

CONDICIONS GENERALS

L’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix, sense perjudici de les condicions particulars que feia pudor aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web. L’usuari accepta que l’accés a aquest lloc web i dels continguts inclosos en el mateix, té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. Els usuaris accedeixen a la pàgina web de forma lliure i gratuïta, encara que AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. es reserva el dret de limitar l’ accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de sobre dades prèviament a l’accés. AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els Continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. Quan el consideri oportuns o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs . Aquestes modificacions seran vàlides des de la publicació en el lloc web. AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministraments elèctric, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, sense donar lloc a cap indemnització. AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. es va comprometre a no remetre comunicacions comercials sense identificar-se, conforme al que disposen la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerada com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients en nom de l’empresa sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i l’empresa, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies dels serveis que el client té contractats amb l’empresa.

AVÍS DE COPYRIGHT

AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. té la titularitat de el present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet estan legalment reservats, de manera que l’accés o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar-se, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació,
distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estigui permès legalment i es citi la procedència. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d’ús. AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l’esmentada informació ni garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir d’aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web. AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web.

 1.  Responsabilitat pel funcionament del lloc web

AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l’usuari per aquests conceptes . S’adverteix que alguna informació continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d’errors, pel que no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes. AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari a resultes de la consulta d’aquesta pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició.
AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions de servei, o mal funcionament d’aquest que tinguin l’origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

 2.  Responsabilitat per l’ús d’enllaços 

AUTOSUMINISTRES MOTOR, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. En cas que AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, l’empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç. La presència d’altres enllaços al lloc web una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc d’Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin. D’aquesta manera AUTOSUMINISTRES MOTOR S.A. no es responsabilitza el contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

 El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del sitio web, www.autosuministres.com