Política de protecció de dades

  • El responsable del tractament de les seves dades és:

Responsable del tractament: Autosuministres Motor S.A
Adreça C /. De l’Blat, 1-3 08503 Gurb (Barcelona)
Telèfon 938.832.927
Correu electrònic info@autoSuministres.com

Les seves dades personals son tractats amb les següents finalitats:

Prestar-li els serveis de venda, reparació o muntatge d’accessoris o altres serveis en tota classe de vehicles, especialment, caravanes i autocaravanes i la facturació i cobrament dels mateixos

Enviament de comunicacions comercials sobre l’ activitat i serveis.

Les dades per prestar-li els serveis pels quals vostè ens contracti seran conservades a aquest efecte mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals, com a norma general seran conservades durant el termini de 6 anys.
La legitimació per al tractament de les seves dades es basa en la prestació de servei per al qual hem estat contractats.
No es cediran dades personals, excepte les estrictament necessàries per a prestació de serveis relacionats amb garanties, assegurances, subcontractacions de reparació o finançament i cobraments domiciliats.
El tractament de les seves dades per al enviament de comunicacions comercials sobre activitats i serveis, requereix el seu consentiment exprés i podrà revocar-lo en qualsevol moment.
Les seves dades seran comunicades a les administracions públiques competents, en els casos previstos per la llei i per als fins previstos en ella.
Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals. Té dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si s’escau sol·licitar la supressió d’aquests.

També podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en aquest cas, únicament els conservarem per obligacions legals o per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Si vostè ens ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té el dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les seves dades, o si escau, deixarem de fer-ho per aquest fi concret, excepte per motius legítims, o en l’exercici de possibles reclamacions. Tots els drets esmentats, podran exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren en les dades identificatives del responsable del tractament.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen, dirigint-se a aquests organismes.
Si vostè ens facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat de informar-los de tot el que preveu l’article 14 de l’Reglament General de Protecció de Dades.