Política de protecció de dades

  • El Responsable del tractament de les seves dades és:

Responsable tractament AutoSuministres Motor S.A
Direcció C/. Del Blat, 1-3 08503 Gurb (Barcelona)
Telèfon 938 832 927
Correu electrònic [email protected]

  • Les seves dades personals són tractades per les finalitats principals següents:

Prestar-li els serveis de venda, reparació i muntatge d’accessoris o d’altres serveis relacionats en tota classe de vehicles, especialment caravanes i autocaravanes, ila facturació i cobrament dels mateixos

Enviament de comunicacions comercials sobre activitats i serveis…

  • Les dades per prestar-li els serveis per els que hem sigut contractats seran conservats amb aquesta fi mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals, com a norma general serà d’un termini de 6 anys.
  • La legitimació per al tractament de les seves dades està basada en la prestació del servei per la que hem sigut contractats.
  • No es cediran dades a tercers, excepte els estrictament necessaris per la prestació de serveis relacionats amb garanties, assegurances, subcontractacions de reparació o finançaments i domiciliació de cobraments.
  • El tractament de les seves dades per l’enviament de les comunicacions comercials sobre activitats i serveis no contractat requerirà el seu consentiment exprés, podent revocar-lo en qualsevol moment.
  • Les seves dades seran comunicades a les Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la llei i per els fins en ella definits.
  • Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals. Té dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió.

També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

Si vostè ha atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prèvia a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets mencionats poden exercitar-se a través dels mitjans de contacte que figuren en les dades identificatives del responsable del tractament.

  • Davant qualsevol vulneració dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que li assisteixen dirigint-se a aquests organismes.
  • Si vostè ens facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar-los de tot el previst a l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.